Hoy Can CanÍ

Hoy can canÍ canÍ  canÍ
Tu namirÓ bi ramusanÍ
Hoy canÍ canÍ canÍ
Tu namirÓ bi ramusanÍ
Hoy can canÍ hat buhurÓ
Hoy can canÍ canÍ  canÍ
Hat bi desta da elba tiri
Can canÍ canÍ canÍ
Bi ramusanť tu namirÓ                                   
Can canÍ canÍ canÍ
Bi ramusanť tu namirÓ
KotÓyÍ mÍrÍ te bi qurbanÍ

Hoy can canÍ tÍ ji XarpÍtÍ
Can canÍ canÍ canÍ
Sing zozanÍ XamirpÍtÍ
Can canÍ canÍ canÍ
Hoy can canÍ tÍ ji XarpÍtÍ
Can canÍ canÍ canÍ
Sing zozanÍ XamirpÍtÍ
Can canÍ canÍ canÍ
Te law kustin xewka kÍ tÍ
Can canÍ canÍ canÍ
Te law kustin xewka kÍ tÍ
KotÓyÍ mÍrÍ te bi qurbanÍ

               2x
Hoy can canÍ te ji xweziya
Can canÍ canÍ canÍ
Sing zozanÍ wan moriya
Can canÍ canÍ canÍ

Te law kustin bi laqirdiya
Can canÍ canÍ canÍ
Te law kustin bi laqirdiya
KotiyÍ mÍrÍ te bi qurbanÍ
Gotin Ż MuzÓk: GelerÓ
HerÍm: Serhed
Berhevkar: Maruf

           Ha Kuro Mermere

Ha kuro mermere lo, wÓ kuro mermere
Ha kuro mermere lo, wÓ kuro mermere
Ha kuro mermere lo, kanÍ mermere
Ha kuro mermere lo, kanÍ mermere

TÍ da digere lo, marÍ ser zere
TÍ da digere lo, marÍ ser zere

KÍrsimÍ keÁika le,KÍrsimÍ keÁika
KÍrsimÍ keÁika lo, kÍ li kembere
KÍrsimÍ keÁika le,KÍrsimÍ keÁika
KÍrsimÍ keÁika lo, kÍ lu kembere

Ha kuro tutune lo, sewitÓ tutune
Ha kuro tutune lo, sewitÓ tutune
Ha kuro tutune lo, sewitÓ tutune
Ha kuro tutune lo, sewitÓ tutune

TÍ da digere lo, marÍ ser cune
TÍ da digere lo, marÍ ser cune

KÍrsimÍ kalan lo, kÓs Ż qelune
KÍrsimÍ kalan lo, kÓs Ż qelune

Ha kuro saÁaxe lo, wÓ kuro saÁaxe
Ha kuro saÁaxe lo, wÓ kuro saÁaxe
Ha kuro saÁaxe lo, wÓ kuro saÁaxe
Ha kuro saÁaxe lo, wÓ kuro saÁaxe

TÍ da digere lo, marÍ qaÁaxe
TÍ da digere lo, marÍ qaÁaxe

KÍrsimÍ xorta lo, kÍr Ż biÁaxe
KÍrsimÍ xorta lo, kÍr Ż biÁaxe
Gotin Ż MuzÓk: GelerÓ
HerÍm: Serhed
Berhevkar: Maruf

Maruf
Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto