Ka Bervank

Li gundeki rojeké pirek dimire.Gundi li mala piré rudinin u kefeé wé didurun.Lavike pire bi kefen qail nabe.

Dibeje:-,,Kefené diya min bi kémayi ye,,

Kes guh nade wi.carek din:-,,Kefen nebu,,

Disa kesek bersiv nade.Dengé xwe bilind dike:

-Ka bervank?,,

Kaleki gundi diteqe.ji lawé piré ra :

-Meke bervank,bervank ,ma diya  te bi bervanké le wir kuskura berhevke ?

Herem:Anatoliya Navin

Berhevker:Mem u Hem


powered by Javascripts

Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto
Hintergrundbilder
Downloads