Fotik  

Ēi hebi ēi tūnabī, fotikek hebī u dike ke xwe hebi. Fotik diēī ku dik ji di pź weda duēī. Ji bo we dew u bawe fotke gotina eme ji vī gundi male  xwe barkīnī. U male xwe bardikin terin gundeki din. Wana ten xanī kī, xanī bź xwūdane lź belź deri xani wenabe.  Li wī demī pīr kī te u dibeje; “oo mīvane minī hatine! Wun isew mivaneminin u li ba min razen!” Sibe dibe wana dibīn eme herin mala ke xwe mezekin. Fotik dibi ez li undir mezekim kala me tistek bīrnekiriye! Fotik ēex dibe dikeve xani u deri li ser fotke hatī girtin! Pīrī molxur gazīya fote dike u dibeje fote metirse were ba min. Fotik tere ba pire. Pīr dibeje fote sipi li porī min da hene eger te wa sipina ji nav porīmin derxīstīn u xarin   eze te berdim. Fotkī difikire dibi eze na ēawa spi we pīrī buxim. Fotki xewek bījarik dike devi xwe u dike xirta xirt. Fotke dibeje Pīre min spi te xarin te min berde ez herim. Pīrī molxur dibeje ez te bernadim eze te buxim le bele ez te cigī buxim an kelī buxim? Fotik dibe ez herim ji te ra pusik xawsī bīnim  min keli buxe. Pir dibeje te here bīne. Fotik direwe terź u raste bazīrgana ki te. Fotik dibe min vesīrtīnin pīrī malxurī min buxe. Bazīrgan fotke li ser xistire xwe vesirtīne. Pīrī te di wana dige. U pirstikź bazīrgono te qe qeēkek li va cīna dīn? Bazirgan dibeje na pīre me nadid. Bazirgan fotke dibe mala xwe u li lawīkī xwe ra mar dike u ji wanara heft roj davete dike. Pīrī malxur jī te ser davete u femdike ku buk fotka. Pīrī li sev te dīkeve udī gerdeke u dibi zawa waya geka mina ez hatim geēke xwe  bibim mal. Fotik dibeje waya pīro malxura u dixweze min buxe. Zawa suri derdixe u dibi pīre xere ji vira an eze te bukijim. Fotīk dibi na makuje way malxura xunī xwe bipīske te. Zawa pīre dukuje u xunī pirź dipiske wi. Zawa gince xwe dexe u dawī nav ir disewītine u ji pīrī malxur xelasdibin.


Berhevkar; Bawerpowered by Javascripts

Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto
Hintergrundbilder
Downloads