Esik & Bildirbesik
 

Ēi hebī ēi tinebī, źskak hebī bildirbźskak hebī. Wana mer u jine hev bune. Esik jine u Bildirbesik jī mere. Keēka ka wana hebī. Wana keēka xwe li gundekī xerīb dana mer. Rojekī Esik bi Bildirbesike wa dibejin em carek li ser keēka xwe herin bibin mīvan. Wana dibejin weki em dest bos herin serme ji bo we em muj u lablabine xwe bi xwera bibini. Wana źlek terī kere tiji puskile pez, źleki tere tiji puskile bizino dikin u teri. Wana ten ba keēke xwe u dibejin me ji wera muj u lablabin hunatin. Keēik mezedike ku ēi bibīne, her du ter tiji pikulin. Wana li ba xas xezure keēke rudinin u peywe xwe xas dikin. Keēik ji wana ra nivīna hazir dīke u wana dike udī nivīna. Esik li ber daqe sīsakī katron diwine u ji merīkī xwe ra dibeje  te di keēka me ji kera kolonyox li deste me nekir. E sīsī katron hildīne li xwe u li bildirbesīke dike. Wana radikevin u sibe keēik te ku ēi bibīne dew u bawke xwe bi hev u bi nivīna nüzikine. Keēki qinc u serī wana disū. Keēik dibeji eme herin ber biri wun ji xwe ra li ude runin. Esik bi bildirbesīke wa runonīn u terin xanī xistira. Lźve xisrtira direj bune u dikin sīpe sīp. Esik dibeje te dī keēka me jī kera qe lźve  va xistirana jinakirina. Wanī makas ki tinin u lźve xistira jīdikin. Keēik te li wana digere u mezdike ku wana li xani xistira da na. Keēik ēi bibīne, xistire male hemu di bin xune da mane u mirīne. Keēik  jī wana ra akibe dike tere u dijine mal. Di ekibe da zere kī mezin hebuye. Esik u bildirbesik li ser re garik pez dibinin. U dibejin em mi kī ji xwera bīstīnin u bibin mal buxin. Wana terin ba sivin u dibejin; sivon hina vi zeri mezin u mi ka bas ji mera nav bigire. Si van zer dibine u pir sadi be. Lź bele li wi wexti bi zer ki mezin pir mi te sandin. Sivan mi saltī bas nav digri u tine. Esik bildirbesīk e va dibejin; waya ēiya sivan? Wa ne base. Sivan dibźje; werin bi xwe yeke xwe nav bigrin. Wana ranavź pez dikevin u mī ko xwe ciliz u pir ji nav digrīn. Dibźjin te di sivan ji puzda dün teye u bi tili xwe liki mi pastikin dikin devi xwe.  Wana mi xwe sersidikin u dikelinin. Li ber xarine dibejin weki em wī mī buxīn goste di navbera dirane me keve, em herin qusīk kurdane xwe bikīnī. Wana terin kurdane xwe bikin li ser re benc-ses xort hene. Wana dibejin; lolo xortno wun terin mala me anaxtore ji bin kavrī ber deri derdexīn, deri jevdikin, gostī di birose da duxīn u pase ji dī biroje da  źdikīn haaaa!!!. Wana kurdone xwe dikin u ten mal, deri jevdikin, bi ecele devi biroje jev dikin ki ēī bibīnin? Suna gost źk maye.
powered by Javascripts

Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto
Hintergrundbilder
Downloads