Dar hejrok

Hjra iyay lll ll ll
Delala yay Darhejrok
Xemrevnok

Nav gul giyay lll ll ll
Nav gul giyay Darhejrok
Xemrevnok

Hejra me rese lll ll ll
Delala me rese Darhejrok
Xemrevnok

Zava yek xwese lll ll ll
Zava yek xwese Darhejrok
Xemrevnok Darhejrok

Hejra lat ye lll ll ll
Delala lat ye Darhejrok
Xemrevnok

Ser bext yar ye lll ll ll
Ser bext yar ye Darhejrok
Xemrevnok

Cizr bin xet ye lll ll ll
Cizr bin xet ye Darhejrok
Xemrevnok Darhejrok
Xemrevnok

Darhejrok Xemrevnok
Darhejrok Xemrevnok
       Ke Kurdan

Ke biner erxa chan
Zor girdane me re zor
Jin ne ps pir dixwnin
di qelem ket ne sr

Ke biner erxa chan
Zor girdane me re zor
Jin ne ps pir dixwnin
di qelem ket ne sr

Ke em dixwazin bi me re werin swre
Dilo em dixwazin bi me re werin ceng
Ke em dixwazin bi me re werin swre
Dilo em dixwazin bi me re werin ceng

Haye haye em keik kurda nin
srin em cengin em hviya merda nin
Haye haye em keik kurda nin
srin em cengin em hviya merda nin
Haye haye em klilk kurda nin
Derd nezana berbendi serhildanin
Haye haye em klilk kurda nin
Derd nezana berbendi serhildanin

Ser xwe rake kea kurdan
Dil cigerim heliyan
Ka nistiman ka azad
Ka dayika me swiyan
Ser xwe rake kea kurdan
Dil cigerim heliyan
Ka nistiman ka azad
Ka dayika me swiyan

Ke em dixwazin bi me re werin swre
Dilo em dixwazin bi me re werin ceng
Ke em dixwazin bi me re werin swre
Dilo em dixwazin bi me re werin ceng

Haye haye em keik kurda nin
srin em cengin em hviya merda nin
Haye haye em keik kurda nin
srin em cengin em hviya merda nin
Haye haye em klilk kurda nin
Derd nezana berbendi serhildanin
Haye haye em klilk kurda nin
Derd nezana berbendi serhildaninAynur
Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto Kredit Credit Cashlife Geld Konto Lebensversicherung Allianz Zinsen Bank Sebbank Direktbank Citibank kredite Creditplus Girokonto